Информация за доставката

Условия за доставка

При нормални условия времето за доставка на закупените продукти, чрез онлайн магазина е до 5 работни дни от момента на получаване на поръчката. Ако сте избрали да платите с банков превод, Партнър Кофи Сървисис клон България КЧТ се задължава да достави поръчаните продукти след датата, на която платената сума от направената поръчка постъпи в нашата банкова  сметка. В случай на неизпълнение на това задължение Партнър Кофи Сървисис клон България КЧТ ще върне сумата в рамките на 3-7 работни дни в банковата сметка, от която е направено плащането, с изключение на случаите в който сте се съгласили с удължаването на срока за доставка. Потвърждението трябва да бъде изпратено на нашия мейл адрес office@espressodepo.bg.

Транспортни такси

При поръчки с минимална стойност 45 лева с включен ДДС, Партнър Кофи Сървисис клон България КЧТ ще поеме транспортните разходи, за заявки на стойност под 45 лева с включен ДДС, транспортните разходи са за сметка на Купувача. Стойността на транспортните разходи не е включена в цената на предлаганите в магазина стоки. Тя се определя съгласно тарифите на куриерската служба изпълняваща доставките, като всеки Потребител може да се осведоми за нея в тарифната им таблица.

Общи условия - Промоционални предложения 

Всички активни промо предложения са обявени чрез изображение и текст. Промо предложенията за валидни за онлайн поръчка от www.espressodepo.bg. Две различни промо предложения не могат да се комбинират в една обща заявка /покупка/. Партнър Кофи Сървисис си запазва правото да променя условията на промоционалните предложения, без да го обявява предварително.

Гаранция

Електрическите продукти, съгласно закона, ще бъдат придружени в момента на продажбата от гаранционни сертификати и/или фактура за тяхното закупуване, предоставени от Доставчика /www.espressodepo.bg/ 

 Връщане на продукти

В съответствие с регламентите на ЕС  относно правата на потребителите, "Потребителят, физическо лице или група физически лица в сдружение, има правото в  14-дневен срок да се откаже/оттегли от договор от разстояние или извън търговския обект, без да е необходимо да обоснове решението за своето решение. Преди изтичането на  указания сроказа отказ, Потребителят уведомява Доставчика в писмена форма изпратена на електронен адрес office@espressodepo.bg  за решението си да се оттегли от договора. За тази цел потребителят може да избере да използва формуляр за отказ или да направи всяка друга недвусмислена декларация, в която да изрази своето решение да се оттегли от договора.При всички случаи преките транспортни разходи по връщане на продукта са за сметка на Потребителя. 

В случай на отказ е задължително продуктът да бъде върнат точно в състоянието, в което е бил доставен, т.е. в оригинална опаковка, неизползван, придружен от цялата документация, с която е доставен и в отлично състояние. Ако тези условия не са изпълнени, нямате право да искате възстановяване на цената. Връщането на продукта ще бъде извършено в до офис на  Партнър Кофи Сървисис клон България КЧТ, за ваша сметка. Възстановяването на заплатената сума няма да се извърши преди получаването на продукта и издадено потвърждението от страна на Партнър Кофи Сървисис клон България КЧТ, че стоката е получена в оригиналната си опаковка, придружена от цялата необходима документация, с която е доставена и е в приемлив търговски вид. 
Извършването на плащането в момента на доставката е еквивалентно на неотменимото приемане на продукта, правото на отказ не може да бъде упражнено след тази дата. Партнър Кофи Сървисис клон България КЧТси запазва правото да предявяви иск за обезщетение, ако денонсирането е едностранно и е направено единствено с цел да се навреди на Партнър Кофи Сървисис клон България КЧТ