Правила за поверителност

Поверителност

1. Данните, доброволно предоставени за създаването на потребителски акаунт за достъп до услугите на espressodepo.bg са поверителни и ще бъдат съхранявани, докато създаденият профил съществува. В случай, че профила не е активен за период повече от 1 (една) година –  профила и предоставените данни ще бъдат автоматично изтрити от базата данни; В случай, че потребител желае да създаде нов профил, той ще трябва да въведе отново своите данни. 

2. Партнър Кофи Сървисис клон България удостоверява факта, че ще зачита правата, предоставени от Закон №677/2001 за защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни, Закон №365/2002 г. за електронната търговия, както и на Наредба № 130/2000 за защита на потребителите при сключване и изпълнение на договори от разстояние с последващи изменения. Потребителите са свободни да поискат следното (списъкът не е изчерпателен):

  • потвърждение за обработка на лични данни или не;
  • коригиране, актуализиране, блокиране или заличаване на предоставените данни, чиято обработка не съответства на разпоредбите на Закон № 677/2001;
  • прекратяване на обработката на лични данни;
  • прекратяване на изпращането на промоционални съобщения.

 3. Всяко искане за изменение може да бъде изпратен от лице с потребителски профил в базата данни на espressodepo.bg по електронната поща на адрес office@espressodepo.bg. За всеки проблем, който не може да бъде изяснен или решен от представителя на espressodepo.bg,  можете да се свържете с нас на мобилен 0889 347 006 или да ни пишете на offie@caffea.bg или office@espressodepo.bg